Disclaimer

Disclaimer voor boskamp.com
Drukkerij De Boskamp B.V. (Kamer van Koophandel: 12043191), hierna te noemen Drukkerij De Boskamp, verleent u hierbij toegang tot boskamp.com (“de Website”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Drukkerij De Boskamp behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Drukkerij De Boskamp spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Drukkerij De Boskamp.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Drukkerij De Boskamp nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Drukkerij De Boskamp.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Drukkerij De Boskamp, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.